knut KNUT - zadanie edukacyjne do III części Dziadów Adama Mickiewicza. Namacalny wymiar martyrologii. Konkret a symbolika.
CHOCHOŁ - zadanie edukacyjne do Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Chocholi taniec, do tego nieco Szewców Witkacego.

Informacja zwrotna

W materiale Centrum Edukacji Obywatelskiej Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! (link znajduje się niżej) pojawia się syntetyczne spojrzenie na istotę oceniania kształtującego i sposób konstruowania informacji zwrotnej.

"O ocenianiu kształtującym możemy w skrócie powiedzieć, że jest to dawanie uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć.

Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów. Podstawowym narzędziem OK jest trafna i skuteczna informacja zwrotna, którą nauczyciel daje uczniowi. Ma ona na celu poinformować ucznia, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między stanem obecnym a pożądanym. Informacja zwrotna jest dla oceniania kształtującego kluczowa. Nie można powiedzieć, że nauczyciel stosuje OK, jeśli zaniedbuje informację zwrotną. Jednocześnie informacja zwrotna sprawia nauczycielom wiele trudności.

Prawidłowa informacja zwrotna, która pomoże uczniowi się doskonalić, powinna zawierać cztery elementy:

• wskazywać dobre elementy w pracy ucznia,
• pokazać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,
• dawać wskazówki, jak należy to poprawić,
• dać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej."

Ciekawe rozwiązania:


W szkole średniej warto pójść drogą kryteriów maturalnych i formułować IZ w przypadku form pisemnych odnośnie kategorii oznaczonych literami (pomysł pochodzi od Agnieszki K., polonistki z Rybnika).

Przykłady informacji zwrotnej:Linki do materialów źródłowych, teorii i definicji:

Newsletter Icon
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi matury z języka polskiego. Przyciskając "Zapisuję się", akceptujesz naszą politykę prywatności
andreasl@poczta.onet.pl